V leglo – 2019

J. Ch. Slo Ci Ni Tag-Tu Kun Nas Bzang Ba & Ci Ni Tag-Tu I`Ka Ra Ha Ri Gyantso ( 28.3.2019)

 

Ci Ni Tag-Tu V`Ka Rng Ka La (F)

Ci Ni Tag-Tu V`Kyi Li Li (F)

Ci Ni Tag-Tu V`Ka Chug Thus (M)

Ci Ni Tag-Tu V`Ka Ma Li (M)

Ci Ni Tag-Tu V`Ka Tan (M)

vsi

pdfpedigree-kun

PDFPedigree-Naomi